Historie

I sæson 2004 skulle det efter nogle sæsoner, at have været tæt på, endelige lykkedes for Michael Harder fra 098 Isefjord, at vinde ikke bare et men hele to mesterskaber i sektion 12, skandinavisk langdistance mester og oven i disse flere andre titler i diverse konkurrencer.
Til dem som ikke er stedkendte, kan jeg oplyses, at foreningen 098 Isefjord er beliggende i Frederikssund er en af de vestligste forening i sektion 12 og det gør jo ikke de opnåede resultater mindre imponerende.

Det er første gang vi her i spalterne skal præsentere Michael Harder og i denne artikel er der mange gode og lærerige ideer, som andre sportsfæller kan tage ved lære af.

Lidt om sportsmanden
Michael er 41 år og startede med brevduer i en koloni i Birkerød i 1982, men da hans forældre i 1984 valgte at flytte til Frederikssund i 84 skiftede han forening til ”098 Isefjord” hvorfra han også flyver i dag. I starten af due karrieren havde han behov for hjælp til træning af duerne og her var hans far en virkelig god støtte og det endte også med, at han begyndte at flyve med duer i første omgang i kompagniskab med Michael.

Michael startede med duer, som mange andre med at få en due her og der. Disse duer var selvfølgelig en stor blanding af stammer. Resultatmæssigt gik det godt på lokalt plan idet foreningsmesterskabet blev vundet 2 gange i starten af 1990’erne, men når de kiggede på resultaterne udadtil i sektion 12 blev de klar over, at nok var de bedste i Frederikssund, men dette var ikke nok til at klare sig i sektionen, derfor blev der man enige om, at noget måtte gøres.

Efter at de i efteråret 1991 havde hørt et foredrag af Freddi Nygaard 018, blev de klar over, at han var den rette mand at tage kontakt til. Michael, hans far og hans svoger bestilte 8 unger i 1992 hos Freddi, og dette blev starten på en kvalitetsløft af hele deres duebestand, blandt de 8 unger var flere børn og børnebørn af de legendariske ”897” og ”170” Med denne saltvands indsprøjtning på avlsslaget vendte billedet sig totalt og de kunne i løbet af ganske få år være med i toppen af sektion 12. I 1994 byggede Michael sig eget slag, da han havde købt hus og dette blev starten for sig selv, men på grund af klager fra naboen flyttede de i januar 96 til nuværende adresse. Efter et par sæsoner som blev brugt til opstart er det gået bedre og bedre for hvert år.

Slagsindretning
Slaget hos Michael bevidner, at vore duer er ligeglade med om det er et slot de bor i, blot det er velfungerende og det er slaget hos ham. Som han selv siger, at det nok et af de mindst vindende slag og er utroligt enkelt at beskrive. Slaget indeholder et rum med 20 enkemandsreder, samt et rum til 32 enkehunner og et rum til 12 1. års hanner. Ungeslaget som er med åben forside har plads til ca. 50 unger. Rummet til enkehunner ligger i midten af slaget med de unge hanner til højre og de gamler hanner til venstre.
Derudover har han et avlsslag med plads til 15 par.

Stammen
Som beskrevet i indledningen er stammer af duer for ca. 80 % vedkommende af dewerrdt stammen fra Freddi Nygaard, dertil findes lidt grone blod fra Torben Mortensen og enkelte ny indkøbt duer af belgisk afstamning, kombinationen mellem DEWEERDT og GRONDELARS har vist sig, at være særdeles god.
Til denne grundstamme er efterfølgende tilført blod fra Freddy Vanden Brande, som har vist sig særdeles god i sammenparing med den gamle stamme.

Parring og flyvemetode
Duerne parres omkring 1. februar og får lov til, at have et kuld unger og derefter skilles parret igen når ungerne er ca. 20 dage gamle herefter mader hannerne ungerne færdige.
Parrene sættes sammen igen i april måned og her får de lov til at ligge og have disse i ca. 6 – 8 dages æg herefter duerne sættes på flyvesystem.Flyvesystemet er det totale system, hvor der flyves med både hanner og hunner, men det er klart hunnerne som laver de bedste og fornemmeste resultater.

Alle duer flyves eller trænes eller kapflyves hver eneste uge. Inden sæsonen trænes duerne 1 til 2 gange fra Vordingborg og denne retningstræning holdes ved lige igennem hele sæson med 8 – 10 ture. De etårige duer holdes i gang hele tiden, de enten trænes eller kapflyves hver eneste uge. Mange af deres kapflyvninger er enten med sektionen eller foreningens program.For hele tiden, at motivere og holde duerne på toppen satser Michael meget på, at dagligdagen i flyvesæsonen ikke bliver alt for monoton, derfor ændres der flere gange i gennem flyvesæson på den måde hvorpå duerne lukkes ud eller om der anvendes rotation på slaget.  I 2004 har han parrene været sammen før hver eneste flyvning og ligeledes når de kom hjem.

Foder og medicin
Der fodres med årstidens blandinger fra kendt udenlandsk firma og derudover findes der grit og picksten efter behov.Der bruges biprodukter fra Herbots, som har haft en perfekt og afgørende virkning på duernes vitalitet og resultater.

Sortering
Duerne sorteres efter flere forskellige kriterier, de gamle duer sorteres hårdt og de skal helst have flere topplaceringer igennem sæsonen og også helst være slagets første due. Ældre duer som tidligere har været top duer sorteres dog ikke fra pga. en middel sæson.Et årige duer sorteres primært efter afstamning dog accepteres IKKE at de kommer sent hjem på flere flyvninger.Ungerne sorteres først i hånden, derefter på træning og den sidste sortering sker på flyvning.Efter sæsonen sorteres de igen efter afstamning og bygning, flyveresultater betyder ikke så meget.

Gode råd til nye i sporten
Michael udtaler, at hvis man skal have succes i brevduesporten, er det nødvendigt at indrette sin sport, så den passer ind i det ens familiemønster, ellers bliver det en evig kamp med familien, og det ender galt. Ellers vil jeg foreslå en nybegynder at man kontakter en god brevdue mand, i det område hvor man bor og evt. køb senunger eller æg efter enkemænd, som mange alligevel ikke bruger, dette kan som regel gøres for rimelige penge. Sæt dig nogle klare delmål, for hvad du vil opnå de nærmeste år. Find dig en eller to gode sparringspartnere, som du kan snakke duer med når du har problemer, eller vil lære noget. LYT ALDRIG TIL BREVDUEFOLK, SOM SIGER DET KAN VI IKKE FOR VI LIGGER DÅRLIGT ELLER SÅDAN HAR MAN ALTID GJORT. Jeg har selv været en middelmådig brevduemand, men troen på at det kan lade sig gøre kan flytte grænser, som man ikke troede var muligt.